Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Μην κλαίτε τους ποιητές που δεν έχουν κοινό, να κλαίτε το κοινό που δεν έχει ποιητές...


« Μην κλαίτε τους ποιητές που δεν έχουν κοινό, να κλαίτε το κοινό που δεν έχει ποιητές »

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Δεν υπάρχουν σχόλια: