Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Julio Cortázar... Αυτό που μου αρέσει στη γλώσσα σου είναι η λέξη.
Αυτό που μου αρέσει στο κορμί σου...

Αυτό που μου αρέσει στο κορμί σου είναι το σεξ.
Αυτό που μου αρέσει στο σεξ μαζί σου είναι το στόμα.
Αυτό που μου αρέσει στο στόμα σου είναι η γλώσσα.
Αυτό που μου αρέσει στη γλώσσα σου είναι η λέξη.

Julio Cortázar
Μετ. Μαριάννα Τζανάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: